Adatvédelmi nyilatkozat


Ez az adatvédelmi nyilatkozat ( a továbbiakban: Nyilatkozat) részletezi, hogy a Gaia
Salon (a továbbiakban: Szalon) hogyan gyűjti, tárolja használja és védi a személyes
adatokat, biztosítva ezáltal az Ön jogait. Honlap üzemeltetője tisztában van vele, hogy a weboldal látogatóinak fontos, hogy adataikat körültekintően és bizalmasan kezeljük ezért ezt szem előtt tartva végezzük adatkezelési tevékenységünket.

1. Személyes adatok gyűjtése
1.1 A Szalon kizárólag az Ön által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat gyűjti. Ez
magában foglalja az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, és egyéb esetleges
kapcsolatfelvételi információkat. 

1.2  A weboldalon keresztül küldött üzenetek esetében a következő személyes adatok önkéntes megadása szükséges: név, e-mail cím. Adatkezelő a megadott információt a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a tárhelyet biztosító szolgáltató kivételével, – harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, kivéve abban az esetben amennyiben erre törvény kötelezi.

2. Személyes adatok felhasználása
A Szalon a személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használja.
2.1. Időpontok és szolgáltatások foglalása, illetve módosítása
2.2. Az Ön megkeresésére és kérdéseire történő válaszadás érdekében.
2.3. Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységek ellátása érdekében.
2.4. A jogszabályoknak való megfelelés és a Szalon jogos érdekeinek védelme érdekében.

3. Adatbiztonság
A Szalon kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő technikai és szervezési megoldást alkalmaz a
személyes adatok védelme érdekében. A Szalon mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, a jogosulatlan felhasználást, a módosítást vagy a
hozzáférhetőség lehetetlenné tételét.

4. Harmadik fél részére történő adatközlés
A Szalon kizárólag az Ön hozzájárulása vagy a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése
esetén osztja meg a személyes adatokat harmadik féllel.

5. Adatfeldolgozóink
- Google Analytics

A weboldalon történt látogatásokról, valamint a Szolgáltatás használatáról technikai jellegű adatokat gyűjtünk a Google Analyitics segítségével. Az Analytics által gyűjtött adatok (pl.: eszköz típusa, böngésző típusa, nyelvi beállítások, hivatkozó weboldal címe, böngésző eszköz IP címe és egyéb geográfiai adatok) névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra és statisztikai elemzéseket szolgálnak a rendszer használhatóságának és marketingjének optimalizálása érdekében.Megőrzés időtartama: a Google Analytics által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.


- számlázz.hu   

Számláink kibocsátása, a számlán szereplő adatok tárolása, valamint fizetési státusz nyomon követése a Számlázz.hu rendszerében történik.
Megőrzés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

6. Az Ön jogai

A honlapon használatával Ön határozatlan időre kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Ön jogosult arra, hogy megismerje, hogy a Szalon mely személyes adatait tárolja, hogy kérje azok
helyesbítését, törlését, kivéve ha jogszabály vagy a Szalon jogos üzleti érdeke azt korlátozza.
Az adtavédelmi kérésekkel vagy kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel velünk a
kapcsolatot elérhetőségeinken.


Budapest, 2023.07.12
Gaia Salon

Email: szalon.gaia@gmail.com